Site Tools: Change WAG54G AnnexB | Εγκατάσταση DM500s posts | DM500s Images | Gemini 4.70 GSF posts | Unlock Thomson 585v6

 Βασικές Εντολές για Linux (Part2)Σήμερα θα συνεχίσουμε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος των Βασικών Εντολών Linux διαμέσου terminal, οι οποίες και έχουν όπως παρακάτω:


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εντολή Περιγραφή
# arch Δείχνει την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή [man]
# cal 2007 Εμφανίζει το ημερολόγιο του 2007 [man]
# cat /proc/cpuinfo Εμφανίζει πληροφορίες για την CPU [man]
# cat /proc/interrupts Εμφανίζει τις διακοπές του συστήματος [man]
# cat /proc/meminfo Ελέγχει την χρήση μνήμης [man]
# cat /proc/swaps Εμφάνιση αρχείων swap [man]
# cat /proc/version Θα δείτε την έκδοση του πυρήνα που χρησιμοποιείται [man]
# cat /proc/net/dev Εμφανίζει στατιστικά και τους network adpters [man]
# cat /proc/mounts Εμφάνιση προσαρτημένου αρχείου συστήματος ή συστημάτων [man]
# clock -w Αποθηκεύει την αλλαγή ημερομηνίας στο BIOS [man]
# date Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στο σύστημα [man]
# date 041217002007.00 Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα - ΜήναςΗμέραΩραΛεπτάΈτος.Δευτερόλεπτα [man]
# dmidecode -q Πληροφορίες για την σύσταση του hardware - (SMBIOS / DMI) [man]
# hdparm -i /dev/hda Εμφανίζει τα χαρακτηριστικά ενός τόμου [man]
# hdparm -tT /dev/sda Εφαρμόζει μια δοκιμαστική ανάγνωση ενός τόμου [man]
# lspci -tv Εμφανίζει τις συσκευές PCI [man]
# lsusb -tv Εμφανίζει τις συσκευές USB [man]
# uname -m Δείχνει την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή [man]
# uname -r Εμφανίζει την έκδοση του πυρήνα [man]

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εντολή Περιγραφή
# find / -name file1 Αναζήτηση αρχείου και καταλόγου (πχ το file1) στο σύστημα αρχείων root [man]
# find / -user user1 Αναζητά αρχεία και καταλόγους που ανήκουν σε συγκεκριμένο χρήστη (πχ τον χρήστη 'user1') [man]
# find /home/user1 -name \*.bin Αναζητά αρχεία με την επέκταση .bin στο προσωπικό κατάλογο του χρήστη '/ home/user1' [man]
# find /usr/bin -type f -atime +100 Αναζητά για binary αρχεία που έχουν να χρησιμοποιηθούν πάνω από 100 ημέρες [man]
# find /usr/bin -type f -mtime -10 Αναζητά αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τις τελευταίες 10 ημέρες [man]
# find / -name *.rpm -exec chmod 755 '{}' \; Αναζητά αρχεία με κατάληξη '.rpm' και τροποποιεί τις άδειες [man]
# find / -xdev -name \*.rpm Αναζητά αρχεία με κατάληξη '.rpm' αγνοώντας τα αφαιρούμενα διαμερίσματα όπως cdrom, pen-drive, κτλ... [man]
# locate \*.ps Αναζητά αρχεία με την επέκταση .ps - πρώτα τρέξτε την εντολή 'updatedb' [man]
# whereis halt Εμφανίζει την τοποθεσία ενός δυαδικού αρχείου, του κώδικα του και την τοποθεσία της man βοήθειας του αρχείου [man]
# which halt Εμφάνιση ολόκληρης της διαδρομής για ένα δυαδικό / εκτελέσιμο [man]

Επαναλαμβάνεται ότι οι παραπάνω εντολές είναι δουλειά των χρηστών της Ελληνικής κοινότητας Linux elahistos, Fotis Tsamis και sonicy.
[via]

Labels: , , , , ,Hacks: Tο Kinect αναγνωρίζεται από PC με WindowsΓια το Kinect (aka project natal), το πολλά υποσχόμενο gaming περιφερειακό του XBOX360, έχουμε μιλήσει ξανά, καθώς μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το σώμα σας ως χειριστήριο στο XBOX360.

Μια ομάδα φοιτητών του MIT μας δείχνει το μέλλον, καθώς μόλις 3 ημέρες μετά την κυκλοφορία του, παρουσίασε μια πρακτική εφαρμογή του Kinect σε περιβάλλον Windows.

Οι τέσσερις φίλοι κυκλοφόρησαν το παραπάνω video, στο οποίο φαίνεται να ελέγχουν με το χέρι τα παράθυρα σε έναν υπολογιστή.

Το εντυπωσιακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το software που έχουν αναπτύξει αναγνωρίζει πάνω από ένα χρήστη, οπότε μπορούν να στέλνουν εντολές σε έναν υπολογιστή δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα.

Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και θα χρειαστεί αρκετή ανάπτυξη μέχρι να γίνει εμπορικά αξιοποιήσιμη.
[via]

Labels: , , , , , ,Βασικές Εντολές για Linux (Part1)Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν μπει για τα καλά στον κόσμο του
Linux χωρίς όμως να έχουν εμβαθύνει με τις εντολές του διαμέσου terminal.

Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλές φορές να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στο γραφικό του περιβάλλον, χάνοντας όμως όλη την ουσία αλλά και την δύναμή του.

Σήμερα θα δούμε κάποιες βασικές εντολές του η οποίες είναι πολύ χρήσιμες όπως παρακάτω:

Απενεργοποίηση, Επανεκκίνηση και Έξοδος απο ένα σύστημα
Εντολή Περιγραφή
# init 0 Απενεργοποίηση συστήματος [man]
# logout Έξοδος από την συνεδρία [man]
# reboot Επανεκκίνηση συστήματος [man]
# shutdown -h now Άμεση απενεργοποίηση συστήματος [man]
# shutdown -h 16:30 & Προγραμματισμένη απενεργοποίηση του συστήματος (πχ ώρα 16:30) [man]
# shutdown -c Ακυρώνει μια προγραμματισμένη απενεργοποίηση συστήματος [man]
# shutdown -r now Επανεκκίνηση συστήματος [man]
# telinit 0 Απενεργοποίηση συστήματος [man]


Αρχεία και κατάλογοι
Εντολή Περιγραφή
# cd /home Μεταφορά στο κατάλογο "/home" [man]
# cd .. Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω [man]
# cd ../.. Μεταφορά δύο επίπεδα πίσω [man]
# cd Μεταφορά στον κατάλογο home [man]
# cd ~user1 Μεταφορά στον προσωπικό κατάλογο του χρήστη ( /home/username) [man]
# cd - Μεταφορά στον προηγούμενο κατάλογο [man]
# cp file1 file2 Αντιγραφή αρχείου (πχ το αρχείο file1 αντιγράφετε στο file2) [man]
# cp dir/* . Αντιγράφει όλα τα αρχεία ενός καταλόγου στην τρέχουσα θέση εργασίας [man]
# cp -a /tmp/dir1 . Αντιγράφει ένα κατάλογο στην τρέχουσα θέση εργασίας [man]
# cp -a dir1 dir2 Αντιγραφή ενός καταλόγου (πχ τον κατάλογο dir1 στον dir2) [man]
# cp file file1 Δίνει ως έξοδο σε κείμενο τον mine τύπο του αρχείου. [man]
# iconv -l Απαριθμεί τις γνωστές κωδικοποιήσεις [man]
# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile Μετατροπή μεταξύ κωδικοποιήσεων ενός αρχείου. Υποθέτει ότι το αρχείο είναι κωδικοποίησης fromEncoding και το μετατρέπει σε toEncoding [man]
# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert Εύρεση και αυτόματη σμίκρυνση αρχείων εικόνας από τον τρέχοντα κατάλογο. Οι εικόνες μετατρέπονται σε μικρογραφίες. Χρειάζεται η εντολή convert από το πακέτο ImageMagick [man]
# ln -s file1 lnk1 Δημιουργήστε μια συμβολική σύνδεση με το αρχείο ή τον κατάλογο [man]
# ln file1 lnk1 Δημιουργεί μια φυσική σύνδεση με το αρχείο ή τον κατάλογο [man]
# ls Εμφανίζει όλα τα αρχεία ενός καταλόγου [man]
# ls -F Προβάλει τα αρχεία ενός καταλόγου [man]
# ls -l Προβάλει όλες τις λεπτομέρειες των αρχείων και του καταλόγου [man]
# ls -a Εμφανίζει τα κρυφά αρχεία [man]
# ls *[0-9]* Εμφανίζει αρχεία και κατάλογο που περιέχουν αριθμούς [man]
# lstree Εμφανίζει αρχεία και καταλόγους σε δενδροειδή προβολή , αρχίζοντας απο το root [man]
# mkdir dir1 Δημιουργεί ένα κατάλογο με την ονομασία 'dir1' [man]
# mkdir dir1 dir2 Δημιουργεί ταυτόχρονα δύο καταλόγους [man]
# mkdir -p /tmp/dir1/dir2 Δημιουργεί μια δενδροειδή προβολή καταλόγων [man]
# mv dir1 new_dir Μετονομάζει / Μετακινεί ένα αρχείο ή ένα κατάλογο [man]
# pwd Δείχνει το path (διαδρομή) του καταλόγου που εργάζεστε/βρίσκεστε [man]
# rm -f file1 Διαγράφει ένα αρχείο (πχ το file1) [man]
# rm -rf dir1 Διαγράφει έναν κατάλογο (πχ τον κατάλογο 'dir1') και ότι αυτός περιέχει [man]
# rm -rf dir1 dir2 Διαγράφει δύο καταλόγους (πχ τους καταλόγους dir1 dir2 ) και ότι αυτοί περιέχουν [man]
# rmdir dir1 Διαγράφει τον κατάλογο (πχ τον κατάλογο 'dir1') [man]
# touch -t 0712250000 file1 Αλλαγή της καταγγεγραμμένης ημερομηνίας / ώρας ενός αρχείου ή καταλόγου (σε μορφή YYMMDDhhmm) [man]
# tree Εμφανίζει αρχεία και καταλόγους σε δενδροειδή προβολή , αρχίζοντας απο τον root [man]

Όλες οι παραπάνω εντολές καθώς και αυτές που θα ακολουθήσουν, είναι μια εξαιρετική δουλειά Ελλήνων χρηστών οι οποίοι και τις μετέφρασαν με πολύ μεράκι και υπομονή. Οι χρήστες αυτοί είναι οι elahistos, Fotis Tsamis και sonicy τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ για την δουλειά που προσέφεραν και προσφέρουν στην Ελληνική κοινότητα Linux.

[via]

Labels: , , , , ,Virus Alert: Kενό Ασφαλείας παρακάμπτει το UACΗ Microsoft επιβεβαίωσε ότι εξετάζει ένα νέο πολύ σοβαρό κενό ασφαλείας των Windows, το οποίο έχει δημοσιευτεί σε κινέζικη ιστοσελίδα και βασίζεται πάνω στο αρχείο win32k.sys.

Το συγκεκριμένο sys file είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τον πυρήνα διαφόρων υποσυστημάτων με αποτέλεσμα ο οποιοσδήποτε το έχει στον έλεγχο του να μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα ώστε να εκτελέσει κώδικα παρακάμπτοντας έτσι το User Account Control (UAC), της Microsoft.

Βάση αυτού γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι όσοι χρήστες χρησιμοποιούν Windows XP, Vista και Windows 7, 32bit και 64bit είναι εκτεθειμένοι.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εκμετάλλευσης του κενού ασφαλείας, αλλά επειδή έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, αναμένεται ότι θα αξιοποιηθεί σύντομα από τους επιτήδειους.

Για αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιδείξετε την πρέπουσα προσοχή, όσοι έχετε Windows, ωσότου βγει το σχετικό patch από την Microsoft.
[via]

Labels: , , , , , ,Υπέγραψαν ειρήνη τα «Angry birds» (?)
Όταν η iPhone πραγματικότητα συναντά την τηλεόραση τότε συμβαίνουν ωραία πράγματα και βγάζουν άφθονο γέλιο.

Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τα συμπαθή πουλάκια angry birds που έχουν βάλει στόχο τους τα καημένα τα γουρούνια ...το παρακάτω βίντεο είναι ένα σατιρικό σκετσάκι που προβλήθηκε στο σόου του 'Eretz Nehederet' με αφορμή το πολύ πετυχημένο παιχνίδι που παίζεται πλέον σε όλες τις πλατφόρμες mobile συσκευών.


Δείτε το παρακάτω videaki και θα το καταλάβετε..

[via]

Labels: , , , , ,iOS 4.2.1: Δύσκολοι καιροί για JailbreakΜε ρωτάνε πολλοί γνωστοί μου με jailbroken iPhone 4 , για το αν θα πρέπει τελικά να αναβαθμιστούν με την τελευταία έκδοση iOS 4.2.1 της Apple.

Επειδή τα πράγματα είναι λίγο συγκεχυμένα θα σας περιγράψω λίγο την κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή
για τo iPhone 4, υποβοηθούμενος τόσο από την ανακοίνωση του BigBoss όσο και από αυτά που γράφονται στο iPhoneHellas.

Tα πράγματα λοιπόν έχουν ως εξής, μπορεί μεν η Dev Team να έδωσε σε κυκλοφορία το
redsn0w v0.9.6b4 για jailbreak του iOS 4.2.1, τα νέα όμως δεν είναι και τόσο καλά για τους jailbrokers του iPhone 4.

Βλέπετε με κάθε update του iOS η Apple καθιστά ολοένα και δυσκολότερη την διατήρηση του baseband για το iPhone 4, αποτέλεσμα αυτού είναι στο τελευταίο update να έχει μπει check point στην baseband κάτι που δυσκολεύει πολύ την όλη διαδικασία θέτοντας βασικούς περιορισμούς.

Έτσι η λύση του TinyUmbrella (σώζει τα SHSH blobs της συσκευής σας για το iOS 4.1) δεν είναι πλέον εφικτή καθώς με τα νέα μέτρα η Apple ελέγχει αν η baseband του iOs 4.2.1 έχει αναβαθμιστεί και είναι ίδια με την τρέχουσα έκδοση. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε το iTunes εμφανίζει ένα ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ error 1310 και βάζει την συσκευή σας σε κατάσταση recovery mode.

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι κάτοχοι νεότερων συσκευών να μπορούν να κάνουν μόνο tethered jailbreak (όπως το limera1n exploit του Geohot) κάτι που σημαίνει αυτόματα ότι κάθε φορά που το iPhone τους θα κλείνει είτε από μπαταρία είτε από reset θα πρέπει να συνδέεται με κάποιον υπολογιστή για να ξεκινήσει και πάλι !

Από μόνο του αυτό είναι ένας αποτρεπτικός λόγος για να μπείτε σε αυτή την διαδικασία καθώς η συσκευή σας μπορεί να σας "κρεμάσει" ανά πάσα στιγμή έτσι και δεν έχετε μαζί το PC σας .


Όπως καταλαβαίνεται λοιπόν τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά πλέον για untethered jailbreak και όλοι εύχονται το hack τoυ comex (το οποίο όμως απαιτεί το σώσιμο των SHSH blobs) να δώσει την λύση.

Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής... για το αν τώρα πρέπει να κάνετε
ή όχι αναβάθμιση και jailbreak πάνω σε αυτή, είναι μια απόφαση αποκλειστικά δική σας, καθώς άπτεται καθαρά στις καθημερινές σας ανάγκες και μόνο.


enjoy...

Labels: , , , , ,Download: Windows Live Essentials 2011®Στην σκιά της κυκλοφορίας του iOs 4.2.1 από την Apple, ανακοινώθηκε και η κυκλοφορία του Windows Live Essentials 2011 , από την Microsoft.

Το πακέτο των Live Essentials περιλαμβάνει τα αναβαθμισμένα:
  • Windows Live
  • Movie Maker,
  • Live Mail,
  • Live Messenger,
  • Live Writer,
  • Live Sync
  • KBFamily Safety.
Η νέα έκδοση των Windows Live Essentials ενσωματώνει επάνω της όλα τα τεχνολογικά καλούδια των Windows 7, σε τέτοιο σημείο ώστε να κάνει χρήση ένα πλήθος χαρακτηριστικών τους , όπως το Ribbon User Interface, τα Jump Lists κ.α, τα οποία συναντάμε σε υπερθετικό βαθμό τόσο στα Windows 7 όσο και στο Office 2010.

Μας άρεσε το Live Sync το οποίο και αναλαμβάνει με απλό τρόπο τον συγχρονισμό των αρχείων του υπολογιστή μας τόσο με τα άλλα pc του δικτύου μας όσο και μέσω Web Cloud .

Δεν μας άρεσε ο παραγκωνισμός των Windows XP καθώς αυτά δεν υποστηρίζονται από τα Windows Live Essentials 2011.

Download: Windows Live Essentials 2011(offline installer)

Labels: , , , , , ,iOS 4.2 και το Αφεντικό Τρελάθηκε...Το αφεντικό τρελάθηκε και μοιράζει δωράκια, καθώς η Apple πλην του iOS 4.2.1, του πρώτου δηλαδή ενοποιημένου iOS firmware για όλα τα iDevices, έδωσε εχθές και 4 πολύ σημαντικά updates στους αναβαθμισμένους χρήστες που είναι τα παρακάτω:

· Το δωρεάν Find My iPhone’ (Must Have)

· Την δωρεάν Υπηρεσία Gallery

· Την demo λειτουργία του Air Play

· Το Update της σουίτας iWork

Το iOS 4.2.1 είναι πλέον διαθέσιμo για τα iPhone, iPad, iPod touch και AppleTV

Εάν διαθέτετε κατάλληλη συσκευή μπορείτε να αναβαθμίσετε τη συσκευή σας μέσω του iTunes ή να κατεβάσετε απευθείας την έκδοση από τα παρακάτω links:

Προσοχή οι jailbreakers/unlockers να μην αναβαθμίσουν στην νέα έκδοση αν δεν βγεί το κατάλληλο «εργαλείο» για αυτή την έκδοση.

Τα νέα χαρακτηριστικά της iOS 4.2 καθώς και ένα πλήθος από How To, μπορείτε να τα βρείτε εδώ από το πάντα ενημερωμένο iPhoneHellas.

Labels: , , , , , ,WikiLeaks: Επταπλάσια Απόρρητα ΈγγραφαΑσταμάτητο αποδεικνύεται το WikiLeaks στις διαρροές απόρρητων εγγράφων, αφού εχθές με ανακοίνωσή του στο Twitter σκοπεύει μέσα στο επόμενο διάστημα να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που είναι 7 φορές πιο συγκλονιστικά από αυτά που έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση το Αμερικανικό Πεντάγωνο σχετικά με τον πόλεμο του Ιράκ .

Αν αυτό γίνει πραγματικότητα θα μιλάμε για τρία εκατομμύρια και πλέον απόρρητα έγγραφα, τα οποία και μάζευαν εδώ και πολλούς μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις λίγα 24ωρα πριν το tweet αυτό, η εισαγγελέας της Σουηδίας είχε προχωρήσει σε έκδοση διεθνούς εντάλματος του ιδρυτή της WikiLeaks, Julian Asange για την υπόθεση βιασμού δύο γυναικών.

Η περίεργη αυτή υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς σύμφωνα με οργανώσεις, στόχος της είναι καθαρά η φίμωση του Assange και όχι η απονομή δικαιοσύνης.

Για να δούμε λοιπόν, θα προλάβουν να δουν τα έγγραφα αυτά.... το φως της δημοσιότητας;
[via]

Labels: , , , ,Κινέζα φυλακίζεται εξαιτίας Twitter postΜία γυναίκα στην Κίνα καταδικάστηκε σε ένα χρόνο περιορισμού σε εγκαταστάσεις καταναγκαστικής εργασίας, εξαιτίας δημοσίευσης στο Twitter.

Συγκεκριμένα η ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων Cheng Jianping κατηγορήθηκε για διατάραξη της κοινωνικής τάξης λόγο προσβλητικού post στο Twitter το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα του περασμένου μήνα και εξωθούσε τους διαδηλωτές να σπάσουν το κιόσκι της Ιαπωνίας στην έκθεση της Shanghai, προσθέτοντας στο τέλος του post το σχόλιο "Επιτεθείτε, θυμωμένα νιάτα".

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Twitter όπως και πολλές άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες και σελίδες είναι απαγορευμένα στην Κίνα, αλλά πολλοί τις χρησιμοποιούν παρακάμπτοντας τους μηχανισμούς φραγής.

Η Cheng είχε συλληφθεί και στο παρελθόν εξαιτίας της ακτιβιστικής της δράσης, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απελευθέρωσης κρατουμένων και της υποστήριξης του δημοκρατικού πολιτεύματος.
[via]

Labels: , , , ,Κυκλοφόρησε ο NovaBox HD PVR 865Δόθηκε στην κυκλοφορία, όπως αναμενόταν, ο νέος αποκωδικοποιητής της NOVA με την ονομασία NovaBox HD PVR 865.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά του είναι:
Full High Definition (MPEG4, 1920 x 1080i),
Ηχο Dolby Digital surround (5.1.),
Σκληρός δίσκος 320G (έως και 100 ώρες εγγραφής),
Θύρα Ethernet (για σύνδεση στο internet),
Θύρες HDMI και USB.
Ο συγκεκριμένος αποκωδικοποιητής θα διατίθεται χωρίς επιπλέον χρέωση στους συνδρομητές με την υπηρεσία Nova plus.

Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες Δελτίο Τύπου:
Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα με τον νέο αποκωδικοποιητή NovaBox HD PVR 865 και την υπηρεσία Nova plus και υποδεχτείτε το μέλλον της τηλεόρασης!

Κυκλοφόρησε ο νέος αποκωδικοποιητής NovaBox HD PVR 865 που παρέχει στο συνδρομητή το καλύτερο περιεχόμενο της Nova σε ποιότητα Full HD. Αποκτήστε τον νέο αποκωδικοποιητή, ο οποίος θα διατίθεται στους συνδρομητές με την υπηρεσία Nova plus χωρίς επιπλέον χρέωση μόνο από τη Nova, την πρώτη ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα.

Με τον νέο αποκωδικοποιητή και την υπηρεσία Nova plus αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τηλεόραση γιατί έχεις τον απόλυτο έλεγχο στη τηλεόρασή σου. Μέσω της υπηρεσίας Nova plus έχεις τις δυνατότητες: εγγραφής μέχρι 100 ώρες προγράμματος, παγώματος και rewind του ζωντανού προγράμματος, εγγραφής και ταυτόχρονης παρακολούθησης άλλου προγράμματος, αναπαραγωγής εγγραφής, δημιουργία και διαχείριση λίστας εγγραφών, προγραμματισμού μελλοντικής εγγραφής και τοποθέτησης σελιδοδεικτών (bookmarks) στο εγγεγραμμένο πρόγραμμα.

Ο νέος αποκωδικοποιητής NovaBox HD PVR 865, έχει: δυνατότητα Full High Definition (MPEG4, 1920 x1080i), ήχο Dolby Digital surround(5.1.), σκληρό δίσκο 320G (που εξασφαλίζει έως και 100 ώρες εγγραφών),δυνατότητα σύνδεσης στο internet (Ethernet), θύρες HDMI και USB.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δεν βλέπεις ότι έχει η τηλεόραση την στιγμή που την ανοίγεις, βλέπεις ότι θέλεις. Δεν βλέπεις τις αγαπημένες σου σειρές/ταινίες/δελτία όταν προγραμματίζονται από τα κανάλια, τα βλέπεις όποτε εσύ θες. Δεν προγραμματίζεις τον ελεύθερο χρόνο σου βάση του προγράμματος της τηλεόρασης, αλλά βάση των επιθυμιών σου. Δεν καθηλώνεσαι στη τηλεόραση όταν έχει κάτι ενδιαφέρον,μπορείς πλέον να παγώνεις το πρόγραμμα και να το ξαναρχίζεις σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

Χωρίς κανένα επιπλέον μηναίο κόστος για την νέα υπηρεσία Nova plus έχεις τον απόλυτο έλεγχο της τηλεόρασης αλλά και την ανεξαρτησία στον ελεύθερο χρόνου σου. Μόνο από τη Nova.

Labels: , , , ,Download: DM500s Gemini 4.70 GSF Mod
Η στιγμή που περιμένανε όλοι οι φίλοι των DM500 είναι γεγονός.

Mε μια λιτή ανακοίνωση δόθηκε πριν από λίγο, το DM500s Gemini 4.70 GSF Mod, από την ομάδα του Greek Sat Freaks.

Το Gemini 4.70 GSF Mod είναι ένα πολύ καλό και γρήγορο image κάτι το
οποίο και σας είχαμε παρουσιάσει πρώτοι εδώ στο MinOtaVrs Blog.

Παρακάτω ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σε αντίθεση με το DM500s Gemini 4.60 GSF Mod ,
το 4.70 GSF Mod
έρχεται σε μορφή για universal flashing, με ένα νεο GSF plugin server,
και μέγιστη ελεύθερη var.

Οι προσθήκες και αλλαγές στο επίσημο Gemini 4.70 για DM500s είναι:

---READ ONLY κομμάτι του image---

* Αφαίρεση της "βόμβας" για
κλώνους. Πλήρως ελεγμένο σε κλώνους.

* CCcam 2.1.2.

* Διόρθωση των προβλημάτων του
streaming με σπασίματα από τον δεκτή στο PC με VLC, και προσθήκη του
zapstream από το Pli(*1).

* Προτεραιότητα σε ελληνικά
κανάλια ήχου εφόσον βρεθούν στο stream του καναλιού.

* Ngrab Plugins (Start/Stop)

* Καινούργια logos του minotavrs
κατά το boot του δέκτη, την ανίχνευση καναλιών και στην λειτουργία
ραδιοφώνου.

* Πλήρως λειτουργικές όλες οι
γλώσσες, και ειδικές ελληνικές γραμματοσειρές.

* Καινούργιος addons server
προσβάσιμος από το Blue Panel -> Addons (*2)

* Απενεργοποίηση του Online image
update από τους servers της Gemini (Menu->Setup->Expert
Setup->Software Update->Internet Update) για αποφυγή

τυχαίας αναβάθμισης σε επίσημα Gemini images και καταστροφή των κλώνων.

* Script για software αλλαγή της
MAC του δέκτη εφόσον δεν ανήκει στο γνήσιο εύρος MAC της dream
multimedia.(*3)

* Ενημερωμένο satellites.xml για
το εύρος δορυφόρων: Amazonas 1/2 (61.0W) - Eutelsat W5 (70.5E)

* Grab για λήψη screenshots.

* Προσθήκη Ελληνικής ψευδογλώσσας
κατά την εκκίνηση, για ελληνικό EPG με αγγλική γλώσσα στα menu.

* Δυνατότητα εγκατάστασης του
image μεσω DreamUp, Flash Wizard και root.cramfs (*4)

* Άλλες μικρότερης σημασίας
διορθώσεις (*5)

(*1) Για χρήση του zapstream απλά
ανοίξτε από VLC

http://dreamboxip:31344

(όπου dreamboxip η ΙΡ του δέκτη σας)

(*2)
Ο Addon server περιέχει μέχρι στιγμής:

-
GSF Flexy 1.0.7
με την μεγαλύτερη βάση ελληνικών υποτίτλων για dreambox, Εβδομαδιαίο
Ελληνικό της Nοva και πολλά άλλα.

- Drtic 2.2 με τους υποτίτλους να
πηγαίνουν στο /tmp.

- RSS Reader με ελληνικά feeds.

- Teletext με υποστήριξη ελληνικών.

- Καινούργια ελληνική μετάφραση απο
τον mcelliot_g. Η πληρέστερη μέχρι στιγμής.

- Ψευδογλώσσα για ελληνικό EPG με
αγγλική γλώσσα στα menu.

- Επίσημη ελληνική γλώσσα του Gemini.

- CCCam Info 1.1.

- Tuxbox Commander.

- Επιλεγμένα plugins απο τον server
του Gemini.

(
*3) H Gemini
στο 4.70 έχει και έναν δεύτερο έλεγχο για κλώνους. Αν η MAC του δέκτη
ανήκει σε blacklists ο δεκτης δεν μπορεί να έχει

πρόσβαση στο internet.Το πρόβλημα αυτό λύνεται εύκολα με το Plugin του
GSF (Plugins -> Fix my MAC)

(*4) H μέθοδος root.cramfs δοκιμάστηκε
σε εκδόσεις Gemini μεγαλύτερες της v4.

(*5) Εκτός των διορθώσεων,
απενεργοποιήσαμε τo τηλεχειριστήριο μέσω web interface λόγω μη σωστής
λειτουργίας.

Ευχαριστούμε τον minotavrs
για τα logos και τον mcelliot_g για την παραχώρηση της μετάφρασης
του για enigma1.

MD5 Hash: 575e263d5b747cdb82900939f40b9215

Η ομάδα του Greek Sat Freaks

www.satfreaks.netLink
Όσοι θέλετε να το δοκιμάσετε, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε στο Forum του GSF Team και να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο, επιβραβεύοντας έτσι την όλη προσπάθεια των παιδιών. Εναλλακτικά μπορείτε να το κατεβάσετε και από το παρακάτω link.

Download: DM500s Gemini 4.70 GSF Mod
Labels: , , , , ,REAL - BARCA: El Classico & στα Social MediaΌταν τα «αρρωστάκια» μια ομάδος συναντούν τα social media να τα αποτελέσματα...

Σε ντέρμπι στο διαδίκτυο αναδεικνύεται ο αγώνας των οπαδών της, επίσημης αγαπημένης του MinOtaVrS Blog, Barcelona και της Real Μαδρίτης για την πρώτη θέση στο Facebook και τους περισσότερους followers στο Twitter.Ενώ λοιπόν οι Καταλανοί προηγούνται στο Facebook με 6 εκατ. κόσμο έναντι 5 της Real, οι Μαδριλένοι προηγούνται στο Twitter με 750.000 followers έναντι 75.000 της Barcelona.

Όσο πλησιάζει το πρώτο El Clasico της χρονιάς η μάχη όλο και φουντώνει σε όλα τα επίπεδα, για αυτό μην μένετε άπραγοι, γίνεται supporters της αγαπημένης ομάδας σας τώρα.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες και στατιστικούς πίνακες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

[via]

Labels: , , , , ,All you need is… AppleΗ ανακοίνωση-έκπληξη για την οποία μας προετοίμαζε από τη Δευτέρα η Apple και η οποία ξενέρωσε ουκ ολίγο κόσμο, είχε να κάνει τελικά με την πώληση της μουσικής των Βeatles μέσω των iTunes .

Τα 13 άλμπουμ που ηχογράφησε το θρυλικό συγκρότημα πωλούνται για πρώτη φορά, καλύπτοντας το μεγάλο κενό που υπήρχε στη «βιβλιοθήκη» του ηλεκτρονικού καταστήματος και θάβοντας οριστικά το «τσεκούρι» της μεγάλης διαμάχης που άνοιξε πριν κάποια χρόνια για την ονομασία και το λογότυπο-«μηλαράκι» της εταιρείας του Steve Jobs.

Βλέπετε, η εταιρεία που βρισκόταν πίσω από τους Beatles ονομαζόταν Apple Corps Ltd…

Το iTunes θεωρείται το πιο κερδοφόρο «μαγαζί» αγοράς μουσικής πριν τα αμερικάνικα πολυκαταστήματα Walmart και την Amazon και θα ξεκινήσει να πουλάει τα τραγούδια προς 1,29 δολάρια το κομμάτι, 19,99 δολάρια το άλμπουμ και σε τιμή-έκπληξη 149 δολαρίων την κασετίνα όλων των άλμπουμ μαζί.

Οι Beatles, αναμφισβήτητα το πιο εμπορικό συγκρότημα όλων των εποχών με περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δίσκους να έχουν πουληθεί παγκοσμίως και με τα δικαιώματα τους να ανήκουν στο ίδρυμα του Michael Jackson, «ανήκουν» πια στην οικογένεια της Apple.
[via]

Labels: , , , , , ,First Look: DM500s Gemini 4.70 GSF Mod (English Language)-=Foreign citizens Translation=-

The last days I was lucky enough to test an excellent image for the small 500s of Dream Multimedia, made by the guys of G.S.F. Team.

I am talking about the long awaited DM500s Gemini 4.70 GSF Mod, which we will see exclusively thought MinOtaVrS Blog, in a first official review, while we expect to be publically available within the next days, replacing the previous successful image made by the same team.The new image , following the same recipe as 4.60 GSF Mod is a modification of the last official Gemini 4.70 for Dreambox 500s with main feature being it’s incredible response speed, coming by default with 83% free var!Ive been strongly amazed by the fast satellite scan. For four satellites during the Automatic multisat Scan, only 8 minutes and 32 seconds needed to complete the scan, while the same scan in EDG Nemesis took 29 whole minutes!

Another remarkable point is the boot time being only 29 seconds. 18 seconds faster than my previous EDG Nemesis image.

The teams previous image was a cloneloverand so is the new one. Besides the clone bomd removal, and the deactivation of the Online image update from Gemini servers, a script called Fix my MAC is build-in to bypass the second clone check from Gemini. This check prevents the receiver from accessing the internet if it has a blacklisted MAC address.
For all of you installing it, the surprises doesn’t stop here because throught the addons of Blue panel a brand new addons server awaits containing the following until now:

- GSF Flexy 1.0.7 with the biggest Greek subtitles database for dreambox use, weekly Greek schedule for Nova (Greek Provider) and many more.

- Drtic 2.2 configured to save subtitles in /tmp.
- RSS Reader with Greek feeds.
- Teletext with Greek characters support.
- New Greek Enigma1 translation from mcelliot_g. The best and most complete till now.
- Greek/English language for English menus with Greek EPG.
- Official Greek language from Gemini.
- CCCam Info 1.1.
- Tuxbox Commander.

-Selected plugins from Gemini servers like Dreamnetcast for Internet radio, Jukebox to listen to your mp3 and more.

One more important thing in contrast with 4.60 GSF Mod, is that this image comes in Universal Flashing format, allowing you to install it via DreamUp, Flash Wizard and root.cramfs with the last option being tested in Gemini images greater that v4.0.

The only negative spot found after exhausting tests, is that the remote control via web interface is disabled due to non proper function issues. (the same issue existed in the previous version as well)

Personally i would have liked it to work, because there are not few iphone users like me, using iDreamRemote or relevant apps to manage their dreambox remotely via WiFi. Never the less this problem can be bypassed by using the zap feature provided on the web interface rather than the virtual remote control.

As you can see the remote control deactivation is a minor issue, and 4.70 GSF mod in general is a very good, fast, and reliable image that shouldn’t be missing from any Dreambox 500s.

In a sum the additions and modifications of the official Gemini 4.70 for DM500s that made on the READ ONLY part of the image are:

* The "clone" bomb introduced after Gemini 4.3.1 is removed. Fully tested on clones.

*
By Default CCcam 2.1.2.

* Fix for the jerky streaming from the receiver to VLC, plus zapstream from Pli.
( Open VLC--> open url and point to http://mydreamboxip:31344 [where dreamboxip is your receivers IP])

* Audio priority for Greek audio, if found in the channel stream.

* Ngrab Plugins (Start/Stop)

* New logos for boot, service scanning and radio mode.

* All downloadable languages are fully functional, plus special modded Greek Fonts.

* New addons server accessible from Blue Panel -> Addons

* The online image update from Gemini Servers(Menu->Setup->Expert Setup
->Software Update->Internet Update) is disabled, to avoid accidental internet update, and bootloader crash for clone boxes.

* Script (Plugins -> Fix my MAC)

* Updated satellites.xml for the range of: Amazonas 1/2 (61.0W) - Eutelsat W5 (70.5E)

* Grab for screenshot taking.

* An small Greek/English language has been added during boot for English menus with Greek EPG.

* All flashing methods available. DreamUp, Flash Wizard and root.cramfs.

* Other minor fixes.Closing this small review I would like to thank the Greek Sat Freaks Team for the opportunity they gave me, to participate in this amazing project , and I wish them strength to continue working like they do, giving us all true diamonds like this image and proving that the old and small DM500s isn’t dead yet.

In Greek we say “Too much talking is poverty”, so a test will convince everyone, (taking in mind that the installation barely reaches fifteen minutes).

So stay tuned to download it and test it, after it’s official release in a couple of days, until then watch the attachment youtube video.

To avoid “misplaces” until the official release, the md5sum os the image is: 575e263d5b747cdb82900939f40b9215

Labels: , , , ,Virus Alert @ FacebookΣύμφωνα με το Newsbeast την επανεμφάνισή του έκανε ο γνωστός "φωτογραφικός" ιός με κύριο στόχο του τους χρήστες του Facebook.

Συγκεκριμένα αν σας στείλουν μήνυμα στο chat του Facebook με τον τίτλο «Is this your photo?» με ένα link που παραπέμπει σε κάποια σελίδα, μην το ανοίξετε σε καμία περίπτωση!

Θα σας προτρέψει να κατεβάσετε ένα executable αρχείο το οποίο αναπαράγεται και στέλνετε αυτόματα σε όλη την λίστα των φίλων σας.

Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές και θα το πούμε ακόμη μια ΠΟΤΕ δεν ανοίγουμε περίεργα μηνύματα ειδικά αν αυτά είναι από φίλους μας που δεν είναι fun της ασφάλειας.

Labels: , , , , ,First Look: Δοκιμάζουμε το DM500s Gemini 4.70 GSF ModΤις τελευταίες ημέρες είχα την τύχη να δοκιμάσω ένα εξαιρετικό image για τα μικρά 500αρακια της Dream Multimedia, φτιαγμένο με μεράκι από τα παιδιά της G.S.F. Team.

Ο λόγος για το πολύ αναμενόμενο DM500s Gemini 4.70 GSF Mod, όπου και θα το δούμε παρακάτω σε πρώτη επίσημη αποκλειστική παρουσίαση, μέσω του MinOtaVrS Blog.Το νέο αυτό image, ακολουθεί την ίδια συνταγή με το 4.60 GSF Mod, είναι μια τροποποίηση του τελευταίου επίσημου Gemini 4.70 για Dreambox 500s και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η απίστευτη ταχύτητα απόκρισης, ερχόμενο by default με 83% ελεύθερη μνήμη στην var!Εξαιρετική εντύπωση μου έκανε η πολύ γρήγορη σάρωση όπου, για τέσσερις διαφορετικούς δορυφόρους κατά το Automatic multisat Scan, χρειάστηκαν μόλις 8 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα όταν για την ίδια σάρωση δορυφόρων με το EDG Nemesis ήθελες κοντά στα 30 λεπτά!

Ένα άλλο αξιοσημείωτο που δείχνει και την φιλοσοφία του είναι ο χρόνος εκκίνησης του δέκτη ο οποίος δεν ξεπερνά τα 29 δευτερόλεπτα δηλαδή 18 ολόκληρα δευτερόλεπτα πιο ταχύς σε σχέση πάντα με το image του EDG Nemesis.

Το συγκεκριμένο image μας έχει αποδείξει ότι αγαπάει τους κλώνους και έρχεται να μας το υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά, καθώς πλην της αφαίρεσης της "βόμβας" και της απενεργοποίησης του Online image update από τους servers της Gemini, έχει ενσωματωμένο και το Script Fix my MAC καθώς η Gemini στο 4.70 έχει ενσωματώσει και έναν δεύτερο έλεγχο για κλώνους όπου μέσω MAC Blacklists κόβει την πρόσβαση στο internet.Για όσους αποφασίσετε να το εγκαταστήσετε οι εκπλήξεις δεν σταματάνε εδώ καθώς μέσα από τα Addons του Blue Panel σας περιμένει ένας ολοκαίνουριος Addons Server που μέχρι την δεδομένη χρονική στιγμή περιλαμβάνει:
- GSF Flexy 1.0.7 με την μεγαλύτερη βάση ελληνικών υποτίτλων για dreambox, Εβδομαδιαίο Ελληνικό της Nοva και πολλά άλλα.

- Drtic 2.2 με τους υποτίτλους να πηγαίνουν στο /tmp.

- RSS Reader με ελληνικά feeds.

- Teletext με υποστήριξη ελληνικών.

- Η πληρέστερη μέχρι στιγμής ελληνική μετάφραση από τον mcelliot_g. .

- Ψευδογλώσσα για ελληνικό EPG με αγγλική γλώσσα στα menu.

- Επίσημη ελληνική γλώσσα του Gemini.

- CCCam Info 1.1.

- Tuxbox Commander.

- Επιλεγμένα plugins απο τον server του Gemini όπως το Dreamnetcast για Internet radio, Jukebox για να ακούτε τα mp3 σας και το πολύ γνωστό Tuxbox Commander.
Ένα άλλο πολύ θετικό σε αντίθεση με το 4.60 GSF Mod, είναι ότι αυτό το image έρχεται σε μορφή Universal Flashing με δυνατότητα εγκατάστασης μέσω DreamUp, Flash Wizard και root.cramfs με το τελευταίο να έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε εκδόσεις Gemini μεγαλύτερες της v4.

Στα αρνητικά του τώρα και μετά από τα εξαντλητικά τεστ που του έγιναν, διαπιστώσαμε ότι όπως και στην προηγούμενη έκδοση, το remote control του web interface είναι απενεργοποιημένο λόγω αστάθειας.

Προσωπικά θα το θέλαμε να υπάρχει καθώς δεν είναι λίγοι οι iphone users που έχουν το iDreamRemote ή άλλα σχετικά apps έτσι ώστε να διαχειρίζονται το remote control του δέκτη τους από μακρία μέσω WiFi. Αυτό όμως δεν αποτελεί από μόνο του πρόβλημα καθώς μπορείς να επιλέξεις τα κανάλια από λίστα αντί του εικονικού remote control.

To παραπάνω όπως καταλαβαίνετε δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς μιλάμε για ένα πολύ καλό, γρήγορο και αξιόπιστο image το οποίο δεν θα πρέπει να λείπει από κανένα Dreambox 500s.

Εν κατακλείδι οι προσθήκες και οι αλλαγές σε σχέση με το επίσημο Gemini 4.70 για DM500s και οι οποίες αφορούν το READ ONLY κομμάτι του image είναι οι παρακάτω :
* Αφαίρεση της "βόμβας" για κλώνους. Πλήρως ελεγμένο σε κλώνους.

* By Default CCcam 2.1.2.

* Διόρθωση των προβλημάτων του streaming όπου by default έχουμε σπασίματα κατά την θέαση στο PC μέσω VLC, και προσθήκη του zapstream από το Pli, έτσι ώστε να έχουμε άψογη εικόνα. ( Ανοίγουμε το VLC--> open url και δίνουμε http://mydreamboxip:31344 [όπου dreamboxip η ΙΡ του δέκτη σας])

* Προτεραιότητα σε ελληνικά κανάλια ήχου εφόσον βρεθούν στο stream του καναλιού.

* Ngrab Plugins (Start/Stop)

* Καινούργια logos κατά το boot του δεκτή, την ανίχνευση καναλιών και
στην λειτουργία ραδιοφώνου.

* Πλήρως λειτουργικές όλες οι γλώσσες, και ειδικές ελληνικές γραμματοσειρές.

* Καινούργιος addons server προσβάσιμος απο το Blue Panel -> Addons

* Απενεργοποίηση του Online image update απο τους servers της Gemini. (Menu->Setup->Expert Setup->Software Update->Internet Update) για αποφυγή
τυχαίας αναβάθμισης σε επίσημα Gemini images και καταστροφή των κλώνων.

* Script (Plugins -> Fix my MAC)

* Ενημερωμένο satellites.xml για το εύρος δορυφόρων: Amazonas 1/2 (61.0W) - Eutelsat W5 (70.5E)

* Grab για λήψη screenshots.

* Προσθήκη Ελληνικής ψευδογλώσσας κατά την εκκίνηση, για ελληνικό EPG με αγγλική γλώσσα στα menu.

* Δυνατότητα εγκατάστασης του image μεσω DreamUp, Flash Wizard και root.cramfs

* Άλλες μικρότερης σημασίας διορθώσεις.
Κλείνοντας αυτή την μικρή παρουσίαση θα ήθελα να ευχαριστήσω την Greek Sat Freaks Team για την ευκαιρία που μου έδωσε να συμμετάσχω έστω και λίγο σε αυτό το καταπληκτικό project ευχόμενος να συνεχίσει με το ίδιο μεράκι και κέφι την εξαιρετική δουλειά που κάνει παρουσιάζοντάς μας πραγματικά διαμάντια όπως είναι αυτό το image και αποδεικνύοντας προς πείσμα των καιρών ότι το 500αρακι έχει πολλά ψωμιά ακόμα.

Τα πολλά λόγια όμως είναι φτώχεια μια δοκιμή θα πείσει πλέον και τον πιο δύσπιστο καθώς ελέω ταχύτητας, η πλήρης εγκατάστασή του θέλει μετά βίας δεκαπέντε λεπτά.

Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν έτσι ώστε να το κατεβάσετε και να το δοκιμάσετε μετά και την επίσημη διάθεσή του, η οποία και αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες, μέχρι τότε δείτε το video που σας ανέβασα.

Για να αποφύγετε τυχόν «κακοτοπιές» μέχρι την επίσημη κυκλοφορία, το md5sum του image είναι: 575e263d5b747cdb82900939f40b9215 .

enjoy!!

Labels: , , , ,